Om SYMF

Om SYMF

SYMF er den lokale folkekirkelige skoletjeneste på Syd- og Midtfyn.

Det er menighedsrådene i Svendborg, Midtfyn, Faaborg og Langeland/Ærø provstier, der tilsammen betaler for driften af skoletjenesten og for de undervisningstilbud vi udbyder til områdets skoler. Det betyder, at alle vores tilbud – undervisningsmaterialer, kurser, workshops og kulturtilbud – er GRATIS at benytte for skolerne i de 4 kommuner. Transportudgifter i forbindelse med deltagelse i kulturtilbud skal skolerne selv forholde.


SKOLETJENESTENS FORMÅL

Formålet med en folkekirkelig skoletjeneste er at bidrage til god og spændende undervisning i faget kristendomskundskab i grundskolen og at udvikle og facilitere nye undervisningsbesøg i kirkens rum. Vores forløb og undervisningsbesøg tager altid afsæt i Fælles mål og er tilrettelagt på Folkeskolens præmisser. 

Vores undervisningstilbud henvender sig til alle klassetrin og dækker en til flere kompetenceområder i faget kristendomskundskab. Selvom vi primært henvender os til kristendomsfaget, er det ofte i tværfagligt samarbejde med skolens andre fag.

 
VI LÆGGER VÆGT PÅ AT VORES FORLØB ER:
  • af høj faglig kvalitet og lever fuldt op til Folkeskolens Fællesmål
  • tilrettelagt på Folkeskolens præmisser
  • gratis at benytte for skolerne i vores område
  • mulige at deltage i for alle – uanset religiøs- eller kulturel baggrund
 
SAMARBEJDE MED DEN LOKALE KIRKE

Vores undervisningstilbud lægger ind i mellem op til et undervisningsbesøg i den lokale folkekirke, som er en oplagt samarbejdspartner i Den Åbne Skole.

I kirken findes kristendomsfaglige resurser og øvrig viden inden for musik, fortællinger, historie, filosofi m.v., der giver eleverne viden om og indblik i vores kulturarv og i kristendommen.

Kirkebesøget har et fagligt sigte – ikke et forkyndende sigte – med plads til forskelligheder og kritisk refleksion.

 
BESTYRELSEN I SYMF:

Vores bestyrelse er sammensat af folk fra det folkekirkelige bagland – dvs. lokale menighedsrådsmedlemmer og præster: 

Bente Holdgaard, provst i Svendborg Provsti, formand for bestyrelsen og daglig leder i SYMF

Birgitte Skriver Møller, MR i Egense Sogn
Line Nissen, sognepræst i Sct. Jørgens Sogn
Peter Martin Møberg, sognepræst, Nordlangelands pastorat
Pia Tribler, MR i Faaborg Sogn
 

 Hent pdf med vores vedtægter

Den daglige drift

Malene Agerholm er pæd. konsulent og projektleder i SYMF. Hun er uddannet lærer i 2005 og har arbejdet som lærer på Syd- og Midtfyn, indtil hun i 2015 blev ansat til at opstarte skoletjensten og stå for den daglige drift i SYMF.

Foto: Ard Jungsma